Privacybeleid

Deze versie van het Privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 11 april 2018.

 

1. WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van J. Cortès Cigars NV en aan haar dochterondernemingen.

 

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

J. Cortès Cigars NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. J. Cortès Cigars NV (hierna "J. Cortès Cigars", "wij" of "onze") is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Pannenbakkersstraat 1, 8552 Zwevegem (België).

U kunt eveneens contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@jcortes.com.

 

3. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER U? 

Wij verzamelen voornamelijk uw informatie en persoonlijke gegevens wanneer u contact hebt met onze verkoop- en backofficemedewerkers:

 • als u een klant, werknemer of externe dienstverlener wordt;
 • als u een account aanmaakt op het platform https://club.jcortes.com/;
 • als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • als u ons contactformulier op onze website gebruikt;
 • als u ons bedrijf bezoekt.

In sommige gevallen verwerken we ook informatie van derden, zoals cookie-providers, wanneer u onze website bezoekt (zie hiervoor ons Cookiebeleid).

 

Wilt u hier meer over weten?

Als u contact hebt met onze verkoop- en backofficemedewerkers, verwerken wij de volgende informatie en persoonlijke gegevens over u:

 

 • als u klant wordt, registreren wij uw e-mailadres, een aanhef, uw voornaam, uw achternaam, uw land, uw adres, uw stad, uw telefoonnummer (als u het aan ons verstrekt), uw voorkeurstaal , de producten van J.Cortès Cigars NV die u hebt gekocht, de openingstijden van uw winkel (indien van toepassing), geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, ...;
 • als u een account aanmaakt op het platform https://club.jcortes.com/: een wachtwoord en uw e-mailadres
 • als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief: uw e-mailadres en uw e-mailvoorkeuren;
 • als u ons contactformulier gebruikt: uw voornaam, uw achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
 • als u ons bedrijf bezoekt: uw naam, e-mailadres en een op dat moment gemaakte foto
 • als u onze website bezoekt: gegevens die wij van cookie-providers ontvangen over uw activiteit op onze website, zoals het tijdstip en de duur van uw bezoek, de pagina's die u bezocht voor en na het gebruik van onze website, uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal, ...

J. Cortès Cigars NV maakt ook gebruik van persoonlijke gegevens die van derden zijn ontvangen, zoals Logista France S.A.S., Logista Spain S.A. en Logista Italia SPA. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op uw voorkeuren en persoonlijke interesses, uw contactgegevens, enz.

 

4. VOOR WELKE DOELEINDEN EN HOE VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van J. Cortès Cigars NV (direct marketing)

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u ons vraagt informatie te ontvangen over productupgrades, nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, evenementen, acties, onderzoek naar toekomstige productideeën of verbeteringen enz., bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of door een account aan te maken op "Mijn account".

Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het product of de regio waarin u geïnteresseerd bent.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (zie vraag 10).

 

b. Om uw vragen te beantwoorden en informatie met u uit te wisselen

Als u ons vragen stelt per telefoon, per mail of via het contactformulier, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om op uw vraag te antwoorden en u de nodige informatie te verstrekken.

Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw positie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met J. Cortès Cigars NV en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van uw vraag.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of op basis van het rechtmatige belang van J. Cortès Cigars NV om u informatie te verschaffen over de activiteiten van J. Cortès Cigars NV.

 

c. Voor onze marketingcampagnes, wedstrijden en enquêtes

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze marketingcampagnes, zodat u kunt deelnemen aan een wedstrijd en wanneer we uw mening willen vragen in klantenenquêtes.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van het rechtmatige belang van J. Cortès Cigars NV om u te informeren over haar activiteiten. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (zie vraag 10).

 

d. Voor het technisch en functioneel beheer en de verbetering van onze website

Wij verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website, om de website te personaliseren en inhoud te creëren die voor u relevant is en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken en te beveiligen is.

Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder hebt bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. We doen dit bijvoorbeeld door cookies te gebruiken. Raadpleeg in dit verband ons Cookiebeleid.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of op basis van het rechtmatige belang van J. Cortès Cigars NV bij het continu verbeteren van haar websites en de gebruikerservaring en het beschermen van de websites tegen cyberaanvallen, enz.

 

Wilt u hier meer over weten?

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vertrouwt J. Cortès Cigars NV altijd op:

 • ofwel, de toestemming die u hebt verklaard, bijvoorbeeld door hiertoe een vakje aan te vinken tijdens uw navigatie op onze site, of via een andere goedkeurende actie waaruit uw toestemming wordt afgeleid, bijvoorbeeld door te kiezen om contact met ons op te nemen via het contactformulier. In dit geval hebt u het recht om uw toestemming voor de toekomst te allen tijde in te trekken;
 • of, op een andere wettelijke basis die door de wet is vastgelegd: bijvoorbeeld, als het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u of als verwerking nodig is voor de vervulling van een wettelijke verplichting waaraan J. Cortès Cigars NV is onderworpen. In sommige gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook nodig zijn om een rechtmatig belang van J. Cortès Cigars NV te realiseren.

 

5. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

J. Cortès Cigars NV kan uw gegevens delen met derden, inclusief onze partners en dienstverleners.

 

Wilt u hier meer over weten?

J. Cortès Cigars NV kan uw persoonlijke gegevens delen met derden die optreden namens J. Cortès Cigars NV.

Bovendien kan J. Cortès Cigars NV verplicht worden om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk vereist is of bij een rechterlijk bevel.

In alle gevallen streven wij ernaar om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, wat onder andere inhoudt dat wij adequate contracten sluiten met onze partners en serviceproviders die hen vertrouwelijkheidsverplichtingen opleggen.

 

6. GEVEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Ja, in sommige gevallen kunnen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld naar de VS, Sri Lanka, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek. J.Cortès Cigars NV respecteert echter alle toepasselijke regels en beschermende maatregelen in dit opzicht.

 

Wilt u hier meer over weten?

Sommige gegevens kunnen worden opgeslagen of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) voor de doeleinden beschreven in vraag 4 hierboven. Het is mogelijk dat deze overdracht plaatsvindt via serviceproviders (zoals vermeld in vraag 5 hierboven) die zijn gevestigd buiten het grondgebied van de EER of omdat gegevens worden opgeslagen op een server buiten de EER of die daar toegankelijk is.

 

7. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, hebben wij een reeks beveiligingsmaatregelen en -waarborgen ingesteld. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde netwerken die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten en die zich ertoe verbinden om het vertrouwelijke karakter ervan te respecteren en te behouden.

Ondanks deze maatregelen moet u voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw persoonlijke gegevens en login, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.

 

8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

J. Cortès Cigars NV bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan tien jaar.

 

9. HOE ZIT HET MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?

De website van J. Cortès Cigars NV kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld via hyperlinks) naar andere websites die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. J. Cortès Cigars NV is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites. Dit Privacybeleid is evenmin van toepassing op deze websites. J. Cortès Cigars NV adviseert u om het privacybeleid van deze sociale media te controleren.

Als u inhoud van de website van J. Cortès Cigars NV deelt via sociale media, zullen uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van deze sociale media. J. Cortès Cigars NV is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze sociale media. Dit Privacybeleid is evenmin van toepassing op deze sociale media.

 

10. WAT ZIJN UW RECHTEN ALS EIGENAAR VAN DE GEGEVENS?

U hebt recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren, het recht op het wissen van uw gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het algemeen en tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing- en profileringsdoeleinden.

Sommige van deze rechten kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden of uitzonderingen.

Als de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, hebt u ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit de legitimiteit van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming beïnvloedt.

U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar privacy@jcortes.com of per post naar het onderstaande adres. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken.

U kunt uw account ook wijzigen, updaten of verwijderen door uw account- en profielinstellingen in het registratiegebied te bewerken.

In overeenstemming met artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van een vermeende inbreuk op de AVG. De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit voor België en kan gecontacteerd worden via commission@privacycommission.be 

 

Wilt u hier meer over weten?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), hebt u het recht om:

 • uw gegevens, evenals essentiële informatie over de verwerking ervan (verwerkingsdoeleinden, type verwerkte gegevens, enz.) te raadplegen;
 • de aanpassing of, indien nodig, de verwijdering van uw gegevens te vragen, onder de voorwaarden van artikel 17 AVG, met name wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 AVG, inclusief de verwerking voor direct marketing en profilering. In dit geval zullen we uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende wettelijke redenen zijn om dit te doen, waarbij uw belangen, rechten en vrijheden opgeheven worden, of als de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims;
 • zich te verzetten tegen een geautomatiseerde individuele beslissing, inclusief profilering, onder de voorwaarden van artikel 22 AVG;
 • een beperking van de verwerking aan te vragen, in sommige gevallen uitgewerkt in artikel 18 AVG, en vooral wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van deze gegevens te verifiëren; en
 • uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een (gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar) formaat waardoor het overgezet kan worden of om uw gegevens in een dergelijk formaat naar een andere gegevensbeheerder te verzenden, onder de voorwaarden die worden beschreven in artikel 20 AVG en indien dit technisch mogelijk is.

 

11. HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Als u nog vragen of klachten hebt over deze website of over dit Privacybeleid, kunt u ook contact met ons opnemen:

 • per e-mail op privacy@jcortes.com;
 • per post naar J. Cortès Cigars NV, ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, Pannenbakkersstraat 1, 8552 Zwevegem (België); of
 • telefonisch op het nummer +32 56 759400.

 

12. COOKIE POLICY

J. Cortès Cigars makes use of technology known as ‘Cookies’, aiming to provide a better service to the customers of this Website. Cookies are small files that are stored on your hard drive to save certain preferences. When you visit this Website repeatedly, it recognizes your device and can access these small files to improve the functionality of this Website, adjusting to your previously stated preferences. It can also be used to collect data for marketing purposes.

When using this technology, for example, you only have to fill in your date of birth once, instead of re-entering it every time you go to a different page of the Website. Cookies are used as well when sharing content from this Website via social media. It is possible to disable or block these cookies in your browser settings when you do not wish to make use of them. Continued use of this website without adjusting your browser settings implies your permission to make us of this technology. Withholding consent or blocking cookies can have an impact on the functionality and accessibility of the Website.